Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

08:57
08:54
6230 06b6 420

October 14 2017

15:46
3287 fdba 420
Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan

October 13 2017

17:15
1944 6b6f 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
17:13
7188 4ccc 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
17:07
4783 f9d9 420

desintegro:

Les encastrés, 2005 by Agnès Geoffray

Reposted fromkimik kimik viaathlin athlin

October 12 2017

21:29
Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.
— Maria Skłodowska-Curie
Reposted fromnatelle natelle viakyszz kyszz
21:28

October 08 2017

10:35
3158 561d 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasomebunny somebunny
10:27
1382 b94c 420

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

10:26
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakyszz kyszz
07:58
6122 e77b 420
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaWlodara Wlodara
07:58
4594 3702 420

cosyrainydays:

cosy rainy days 

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaWlodara Wlodara

October 06 2017

16:46
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viakyszz kyszz
16:45
Możesz myśleć, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie ogrodzenia, ale nie. Jest bardziej zielona tam gdzie ją podlewasz.
Reposted fromupinthesky upinthesky viakyszz kyszz

September 29 2017

13:28
Reposted fromposzum poszum viaWlodara Wlodara
12:10
Reposted fromworst-case worst-case viaWlodara Wlodara
12:08

September 25 2017

11:53
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viafelicka felicka

September 22 2017

21:46
4860 b74c 420
Reposted fromipo ipo viakyszz kyszz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl