Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

07:44

May 10 2017

06:51

May 09 2017

08:08
5584 7ce4 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
08:04
5737 8641 420
08:02
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
07:05
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

May 07 2017

10:36
3311 4339 420
Reposted fromkrzysk krzysk viakyszz kyszz
10:36
7057 9eed 420
Reposted fromshar17666 shar17666 viakyszz kyszz

May 05 2017

09:32
9340 900e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
09:32
5591 568e 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
08:51
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 06 2017

08:38
1925 1b54 420
Reposted fromlaters laters viaflyleaf flyleaf
08:38
4657 457c 420
Reposted fromsarazation sarazation viaflyleaf flyleaf
06:56
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viakyszz kyszz

March 29 2017

07:35
Reposted fromshakeme shakeme viakyszz kyszz

July 10 2015

10:27
9655 1611 420
Reposted frompesy pesy viamaim-me maim-me

July 09 2015

23:52
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamaim-me maim-me
23:51

July 07 2015

22:57
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viafelicka felicka

July 05 2015

14:12
5055 938e 420
Reposted byRalfralfeverybodyliesssputniksweetheartsoftlythinkmore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl