Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

08:38
4657 457c 420
Reposted fromsarazation sarazation viaflyleaf flyleaf
06:56
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viakyszz kyszz

March 29 2017

07:35
Reposted fromshakeme shakeme viakyszz kyszz

July 10 2015

10:27
9655 1611 420
Reposted frompesy pesy viamaim-me maim-me

July 09 2015

23:52
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamaim-me maim-me
23:51

July 07 2015

22:57
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viafelicka felicka

July 05 2015

14:12
5055 938e 420
Reposted byRalfralfeverybodyliesssputniksweetheartsoftlythinkmore
14:09
2654 ce52 420
Reposted fromfakinszit fakinszit
14:05
4175 d937 420
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMonasi Monasi
14:05
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viaMonasi Monasi
14:03
7938 bed2 420
Reposted fromfakinszit fakinszit
13:58
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaMonasi Monasi
13:57
0163 6683 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaMonasi Monasi

July 04 2015

17:11

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viakyszz kyszz
17:11
6891 9d45 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakyszz kyszz
17:11
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viakyszz kyszz

July 03 2015

11:32
4527 67e4 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazavas zavas
11:26
1745 ec91 420
Reposted fromsunlight sunlight viaWlodara Wlodara

June 30 2015

12:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl